ใส่ความเห็น

งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์

งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช article 

 

 

    

งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์ แต่เดิมชาวลพบุรีเรียกงานประเพณีนี้ว่า “งานในวัง” ซึ่งเริ่มตั้งแต่ปี  พ.ศ.๒๕๐๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดหารายได้นำไปก่อสร้างอนุสาวรีย์สมเด็จพระนารายณ์มหาราช  ในสมัย จอมพล ป.พิบูลสงคราม ซึ่งมีดำริให้สร้างอนุสาวรีย์ในราวปี พ.ศ.๒๕๐๐ ต่อมาจึงได้มีการวางศิลาฤกษ์ เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๐๕ และดำเนินการก่อสร้างจนเสร็จเรียบร้อยสมบูรณ์โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช  เสด็จพระราชดำเนินมาทรงประกอบพิธีเปิดในวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๐๙ งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช  เกิดขึ้นจากแนวคิดของชมรมอนุรักษ์โบราณวัตถุสถานและสิ่งแวดล้อม จังหวัดลพบุรี  กับนายเชาวน์วัศ  สุดลาภา ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีในขณะนั้น  ที่จะพัฒนาเมืองลพบุรีให้เป็นเมืองท่องเที่ยว เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนารายณ์มหาราชที่ทรงสร้าง   เมืองลพบุรีให้เจริญรุ่งเรือง   การจัดงานครั้งแรก ตั้งชื่องานว่า “นารายณ์รำลึก” ต่อมาเปลี่ยนเป็นชื่อ “งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์” และจัดงานครั้งแรก เมื่อวันที่ ๑๗-๑๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๒๒  ซึ่งเดิมแล้วมีกำหนดจัดงานในวันที่ ๒๑-๒๒ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๒๑ แต่เกิดวิกฤตการณ์น้ำท่วมใหญ่ในจังหวัดลพบุรี จึงต้องเลื่อนมาเป็นวันที่ ๑๗-๑๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๒๒ แทน
    
                 เดือนกุมภาพันธ์นี้ ถือว่าเป็นเดือนพระราชสมภพของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช  ในการจัดงานมีการตั้งคณะกรรมการกว่า ๒๐ คณะ รูปแบบ ของงานมีทั้งภาคกลางวันและกลางคืน  มีการถอดรูปแบบและจำลองเหตุการณ์ในครั้งประวัติศาสตร์ มีขบวนแห่ของชาติต่างๆ ที่เข้ามาเจริญพระราชไมตรีและเข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภาร  มีการแต่งโคลง ฉันท์ กาพย์ กลอน และคำประพันธ์ต่างๆ  มีร้านจำหน่ายและสาธิตสินค้า  ตลอดจนขนมหวานในสมัยสมด็จพระนารายณ์มหาราช  มีการจุดประทีป โคมไฟให้เหมือนราตรีแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราชในอดีต  มีการประกวดการแต่งกายสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช  และส่งเสริมให้ชาวลพบุรีแต่งกายไทยทั้งเมือง  มีผู้ให้การสนับสนุนและร่วมงานทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศมากมาย
งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์ในปัจจุบันนั้น  มีความตื่นตาตื่นใจกว่าเดิมมากเนื่องจากมีการแสดงแสงสีเสียงที่อลังการ ภายในงานมีการแสดงนาฏศิลป์ไทย  แสดงวิถีชีวิตของคนโบราณ อีกทั้งมีเรือนไทยที่สวยงามรอให้ทุกท่านถ่ายภาพเป็นที่ระลึก มีสินค้า OTOP ของจังหวัดต่างๆ มีผ้าไทยและเครื่องประดับจำหน่ายมากมาย

 

 

 

 

 

 

งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช

  

 

 

 

 

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: